ЭСТРАДА ЧОЛҒУЛАРИ

...................................................................................................................................................................................................

         
...................................................................................................................................................................................................
 
 

Шу бўлимида қуйдаги йуналишинар бўйича мутахассилар тайёрланади:

- эстрада чолғулари оркестри (ансамбл).
-
болалар мусиқа ва санъат мактабларида эстрада чолғулари синфи ўқитувчиси
-
ҳаваскорлик эстрада жамоаси раҳбари.
-
иллюстратор- жўрнавоз.

...................................................................................................................................................................................................

"Эстрада чолғулари" бўлимига кирувчилар учун мутахассисликдан ижодий имтихонталаблари:

Ушбу бўлимга ҳўжжат топшираётган ўқувчилардан болалар мусиқа мактабини тугатганлиги ҳақида гувохнома талаб этилади!!!

1. Фортепиано.

Тайёрланган дастур 7-синф болалар муси
қа мактабнинг дастурига мос бўлиши керак.

1. Уч овозли полифоник асар ёки соната (I
қисм).
2. Этюд (академик).
3. Иккита пьеса (академик ва жаз услубида).
4. Коллоквиум- су
ҳбат.2. Пуфлама-дамли чол
ғулар (флейта, кларнет, саксофон, труба, тромбон) 

Тайёрланган дастур 5-синф болалар мусиқа мактабнинг дастурига мос бўлиши керак.

1. Йирик шаклдаги асар (I қисм).
2. Битта академик пьеса.
3. Битта эстрада жаз услубида пьеса;
4. Битта этюд, гамма 5 белгиларгача (стаккато, легато)
5. Коллоквиум- су
ҳбат.3
. Гитара, бас гитара.

Тайёрланган дастур 5-синф болалар мусиқа мактабнинг дастурига мос бўлиши керак.

1. Йирик шаклдаги асар (I қисм, ёки II,III қисмлар).
2. Битта академик пьеса.
3. Битта эстрада жаз услубида пьеса.
4. Битта этюд.
5. Гармоник цифровкаларни ў
қиш.
6. Коллоквиум- су
ҳбат.4. Торли чол
ғулари (скрипка, альт, виолончель, контрабас). 

Тайёрланган дастур 7-синф болалар мусиқа мактабнинг дастурига мос бўлиши керак. 

1. Йирик шаклдаги асар (соната- I қисм, ёки концерт I қисм).
2. Академик пьеса.
3. Бита маш
ҳур танилган куй.
4. Этюд ва гамма 4 белгиларгача.
5. Коллоквиум-су
ҳбат.5. Урма- зарбли чолғулари. 

Ҳар-ҳил мусиқа чолғу асбобларида мусиқа мактабини тугатганлиги ҳақида гувохнома бўлиши шарт. 

1. Эстрада жаз усулларини билиш (босса-нова, свинг, бегин, вальс, жаз-вальс). Жўрнавоз билан ижро этилиш.
2. Урма- зарбли чол
ғуларда нота саводини билиш.
3. Кичик барабанда маш
қ ва этюдларни ижро этиш.
4. Вибрафон, ксилофон ё
қи маримбафон асбобларида соло, ёқи жўрнавоз билан пьеса ижро этиш.
5. Коллоквиум-су
ҳбат. 

 

6. Доира 

Тайёрланган дастур 5-синф болалар мусиқа мактабнинг дастурига мос бўлиши керак

1. Миллий усулларини ижро этиш билиш.
2. Тўртта этюд.
3. Нотага
қараб ўкиш.
4. Импровизация.
5. Коллоквиум-су
ҳбат.
 


6. Коллоквиум-суҳбат. 

1. Дастурни ижро этиладиган композиторларнинг ижоди ва услуби ҳақида маълумот.
2. Ўзбекистон муси
қа- театр ҳаёти ҳақида маълумот.
3. Болалар муси
қа мактаби мусиқа назарияси дастуридан саволлар.

...................................................................................................................................................................................................

Хужжатлар:

1. Директор номига ариза.

2. 9-синфни битирганлиги тўгрисидаги шаходатнома (маданият ва санъат йўналишлари бўйича ўкишга кирувчилар бошлангич санъат ва мусика маълумоти тўгрисидаги хужжатнинг асл нусхасини хам топширадилар).

3. 086-у шаклдаги тиббий маълумотнома (кардиолог, травматолог, психолог, нарколог).

4. Турар жойдан маълумотнома.

5. 3х 4-шаклдаги фотосурат (6 дона).

6. Тугилганлик хакидаги гувх?нома ёки паспортнинг нусхаси.

7. Халкаро, республика, шахар босгичдаги фан олимпиадалари, танловлари ва мусобакаларида голиби тўгрисидаги хужжатнинг нусхаси.

8. Педагог психологик ташхис марказининг тавсияномаси.

9. Приписной гувохномаси гил бола учун).

...................................................................................................................................................................................................

 

Copyright (c) 2015
Webmaster