ЭСТРАДА РАКСИ

...................................................................................................................................................................................................

         
...................................................................................................................................................................................................
 
 

Шу бўлимида қуйдаги йуналишинар бўйича мутахассилар тайёрланади:

- эстрада рақси артисти.

...................................................................................................................................................................................................

"Эстрада ракси" бўлимига кирувчилар учун мутахассисликдан ижодий имтихонталаблари:

I - тур

1. Медицина маълумотномаси.
2. Таш
қи қиёфа, бўйи 160 дан юқори бўлиши керак.
3. Жисмоний кўрсатгичлар:
        
        
1) панжа.
         2)
қадам ташлаши.
         3) танани эгилувчанлиги.
         4) сакраш, бўйин, оё
қ- қўл узунлиги, қомат тузилиши, бўйга вазн нисбати (мисол: 160 см-га 47-50 кг) тўғри келади.

4. Артистик қомати, ифодали хусусиятлар, мусикани эшита билиш.

 

II - тур

5.  Турли характерга эга бўлган 2 рақс композицияси:

         а) миллий рақс.
         б) замонавий ра
қс.

 

Фонограмма ва костюмлар бўлиши шарт

 

...................................................................................................................................................................................................

Хужжатлар:

1. Директор номига ариза.

2. 9-синфни битирганлиги тўгрисидаги шаходатнома (маданият ва санъат йўналишлари бўйича ўкишга кирувчилар бошлангич санъат ва мусика маълумоти тўгрисидаги хужжатнинг асл нусхасини хам топширадилар).

3. 086-у шаклдаги тиббий маълумотнома (кардиолог, травматолог, психолог, нарколог).

4. Турар жойдан маълумотнома.

5. 3х 4-шаклдаги фотосурат (6 дона).

6. Тугилганлик хакидаги гувх?нома ёки паспортнинг нусхаси.

7. Халкаро, республика, шахар босгичдаги фан олимпиадалари, танловлари ва мусобакаларида голиби тўгрисидаги хужжатнинг нусхаси.

8. Педагог психологик ташхис марказининг тавсияномаси.

9. Приписной гувохномаси гил бола учун).

...................................................................................................................................................................................................

 

Copyright (c) 2015
Webmaster